List of courses

Podstawy geografii

Kierunek studiów:
Geografia, Geoinformacja
Rok studiów: I, studia I-stopnia
Semestr: I
Liczba godzin: 10h (studia stacjonarne) i 7,5h (studia niestacjonarne)
(1/2 wykładu – druga część dotyczy geografii fizycznej)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Region, regionalizacja, rozwój regionalny

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: III, studia I-stopnia
Semestr: V
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne) i 20 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Polityka regionalna Polski i UE

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: I, studia II-stopnia
Semestr: I
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne) i 15 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

DO POBRANIA: 
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - projekt do konsultacji społecznych (2017)

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - prezentacja (2016)

POLITYKA REGIONALNA W POLSCE 2014-2020

Rozwój regionalny i polityka regionalna

Kierunek studiów:
Geografia
Specjalność:Geografia społeczno-ekonomiczna
Rok studiów: II, studia II-stopnia
Semestr: III
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia:  zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

DO POBRANIA: 
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - projekt do konsultacji społecznych (2017)

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - prezentacja (2016)

Integracja europejska

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna, Geografia
Rok studiów: II, III, studia I-stopnia
Semestr: III/V/VI
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne) i 20/15 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: podstawowy

Więcej informacji

Polityka i fundusze europejskie w ochronie środowiska

Kierunek studiów:
Zarządzanie Środowiskiem
Rok studiów: I, studia II-stopnia
Semestr: I
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Fundusze strukturalne w Polsce

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: II, III, IV, studia I- stopnia, I rok II-stopnia
Semestr: IV, VI, II
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne) i 10 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: fakultatywny
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Zintegrowane Planowanie Rozwoju na poziomie państwa

Kierunek studiów:
Zintegrowane Planowanie Rozwoju
Specjalność: -
Rok studiów: II, studia I- stopnia
Semestr: IV
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne) i 6 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

PREZENTACJE Z ZAJĘĆ:

Wprowadzenie (studia stacjonarne)
Wprowadzenie (studia niestacjonarne)
Wyzwania planowania rozwoju lat dziewięćdziesiątych
Pierwszy model polskiej polityki rozwoju regionalnego 
Przemiany polskiego modelu polityki rozwoju
W kierunku zintegrowanego planowania rozwoju

Zasady planowania zintegrowanego w perspektywie uwarunkowań przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych

Kierunek studiów:
Studia Doktoranckie 
Rok studiów: studia III- stopniaWyz
Semestr: IV
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: esej/egzamin ustny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

Zarządzanie projektami i finansowanie ich...

Kierunek studiów:
Gospodarka przestrzenna, Zintegrowane Planowanie Rozwoju, Geografia, Turystyka i Rekreacja, Geologia, Geodezja i Kartografia
Rok studiów: II-III, studia I stopnia, I-II, studia II stopnia
Semestr: IV, VI, II
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne) i 10 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład i ćwiczenia 
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie na podstawie zespołowej pracy semestralnej 
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: fakultatywny
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

MATERIAŁY DO PRACY WŁASNEJ I GRUPOWEJ:

SZABLON PRACY SEMESTRALNEJ

 

Ćwiczenia regionalne-kompleksowe

Kierunek studiów:
Geografia
Rok studiów: II, studia I- stopnia
Semestr: IV
Liczba godzin: 48 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: ćwiczenia
Rodzaj (forma) zaliczenia: opracowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

PROGRAM ĆWICZEŃ TERENOWYCH SUDETY 2019

Seminarium magisterskie

Kierunek studiów:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GEOGRAFIA

• Rola środków pomocowych w finansowaniu zadań samorządu terytorialnego
• Efektywność polityki strukturalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
• Regionalne zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Europy w układzie państw lub kontynentu (różne wymiary)
• Czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce
• Tematy zaproponowane przez Magistrantów Rok studiów: I i II rok, studia II-stopnia
semestr: II-IV
Liczba godzin:30 (studia stacjonarne)/semestr i 10 (studia niestacjonarne)/semestr
Status przedmiotu: obowiązkowy, obowiązują zapisy do grup seminaryjnych

Więcej informacji


Zasady redakcji pracy magisterskiej

Problematyka egzaminu magisterskiego dla GP

Problematyka egzaminu magisterskiego dla GP-RR

Seminarium doktoranckie

Kierunek studiów:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GEOGRAFIA
Rok studiów: studia III stopnia
Rodzaj zajęć: seminarium
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie na podstawie postępów w realizacji pracy, egzaminy doktorski, publiczna obrona pracy doktorskiej
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązuje postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie WNGiG UAM w Poznaniu po wcześniejszym uzyskaniu zgody na sprawowanie opieki w proponowanym przez Doktoranta do realizacji temacie badawczym

Więcej informacji

ARCHIWUMSylabusy z niekontynuowanych zajęć dydaktycznych

 

 


2013 © Paweł Churski
Powered by CouchCMS