Wywiad z dr Karoliną Churską-Nowak przeprowadzony dla Radia Rondo

Jeden z pierwszych wywiadów, który został przeprowadzony z Dr Karoliną Churską-Nowak
- Prodziekan Wydziału Humanistycznego WSNHiD.

Wywiad z Jolantą Kwaśniewską przeprowadzony przez Karolinę

Spotkanie 17 maja 2010 roku w WSNHiD w Poznaniu z Jolantą Kwaśniewską

Wieczór autorski

Rytuały polityczne w demokracji masowej. Wydawnictwo WSNHiD. 2009.