Płeć jako wyznacznik lęku przed śmiercią

Churska-Nowak K., Gulczyńska A., Jankowiak B. (2012)
w: A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, The participation of women in the media and in politics-an international dimension. cz.2, Poznań, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych I Dziennikarstwa UAM, s. 163-181.

Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii

Churska-Nowak K., Kuś Michał (2011)
Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. ss. 212.

Wpływ komercjalizacji na procesy polityczne w Polsce

Churska-Nowak K. (2011)
"Studia Politologiczne", nr 20/2011, pod red. S. Sułkowskiego, s. 279-295.

Mitologizacja katastrofy smoleńskiej. Między spontanicznością a polityczną kalkulacją

Churska-Nowak K., Solak M. (2011)
"Atheneum", nr 28/ 2011, s.232-247.

Modele wychowania seksualnego w rodzinach pochodzenia współczesnych kobiet na tle przemian obyczajowych w sferze seksualności

Churska-Nowak K., Gulczyńska A., Jankowiak B. (2011)
"Przegląd Politologiczny", nr 2/2011, s. 101-111.

Rozwój marketingu politycznego w Polsce - proces komercjalizacji polityki

Churska-Nowak K. (2011)
K. Churska-Nowak, S. Drobczyński (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, s. 39-64.

Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce

Churska-Nowak K., Drobczyński S. (2011)
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. (PRACA POD REDAKCJĄ).

Polonische und Europaische Erfahrungen in der Parteinfinanzierung

Churska-Nowak K., Fojutowski Ł. (2011)
J. Franzke (red.), Europa Als Inspiraton Und Herausforderung, Poczdam, Universitatsverslag Potsdam, s. 197-214.

Rytuał, rytualność, rytualizacja we współczesnych kampaniach wyborczych

Churska-Nowak K. (2010)
A. Hess, K. Sobolewska-Myślik, K. Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s.189-199.

Wybory jako demokratyczny rytuał polityczny

Churska-Nowak K. (2010)
A. Stelmach (red.), Prawo wyborcze i wybory, Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, Poznań, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s.84-94.

Marketing polityczny jako przejaw amerykanizacji polskiej sceny politycznej

Churska-Nowak K. (2010)
A. Stelmach (red.), Prawo wyborcze i wybory, Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, Poznań, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s.87-93.

The Boundaries between Religious and the Secular on the Polish Political Scene

Churska-Nowak K., Orylski Ł. (2010)
"Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 2/2010, s. 63-79.

Mity i rytuały w warunkach współczesnej demokracji.

Churska-Nowak K. (2009)
M. Dróżdż, I. Fiut, Media światem człowieka, Wydawnictwo Jedność, Kraków - Kielce, s. 113-126.

Rytuały polityczne w demokracji masowej.

Churska-Nowak K. (2009)
Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. ss. 218

Rytuały w warunkach demokracji masowej.

Churska-Nowak K. (2008)
B. Szklarski (red.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 185-199.

Wybory jako demokratyczny rytuał polityczny.

Churska-Nowak K. (2007)
A. Stelmach (red.), Czy upadek demokracji? Idee i wartości, Poznań 2007, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, s. 21-34.

Rytualne aspekty kampanii wyborczyc.

Churska-Nowak K. (2007)
"Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne" nr 2/ 200, WNPiD UAM, s. 197-225.

Marketing polityczny jako instrument demokracji masowej.

Churska-Nowak K. (2007)
P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, Poznań, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, s. 13-31.

Zjawisko polityzacji informacji kampanii informacyjnej w okresie przedreferendalnym

Churska-Nowak K. (2007)
Europejskie wybory Polaków. Referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego, praca zbiorowa pod red. D. Piontek Poznań, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, s. 105-132.

Klasyczny paradygmat socjotechniki.

Churska-Nowak K. (2006)
P. Pawełczyk (red.), Dwa oblicza socjotechniki, Poznań, s. 21-50.

Mity budujące treść demokracji.

Churska-Nowak K. (2005)
P. Pawełczyk (red.) Problematyka wspólczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym, Poznań, s. 7-33.

Symboliczne podstawy demokracji

Churska K., (2005)
P. Pawełczyk (red.) Problematyka współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym, Poznań, s.61-86.

Obecność sacrum we współczesnych społeczeństwach -instytucja świąt państwowych

Churska K., (2005)
"Przegląd Politologiczny", rok IX nr 3 z 2004, s. 79-92.