Lista wszystkich aktualności

Listopad  30, 2018

Dyżur dla studentów w dniu 30 listopada

W związku z moim udziałem w posiedzeniu Komisji Doktorskiej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dyżur dla studentów w dniu 30 listopada (piątek) odbędzie się wyjątkowo w godzinach 10.00 - 11.00. 

Zapraszam również na koleny dyżur w dniu 4 grudnia br. (wtorek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.


Listopad  19-23, 2018

Dyżury dla studentów w okresie 19-23 listopada

W związku z moim udziałem w posiedzeniu Komisji Doktorskiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz udziałem w Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski odwołuję dyżury dla studentów w tygodniu 19-23 listopada. W sprawach pilnych proszę kontaktować się poprzez e-mail. 

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 27 listopada br. (wtorek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.


Październik  24-26, 2018

Gospodarowanie przestrzenia miast i regionów

W związku z moim udziałem w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki organizowanej w Krakowie w dniach 24-26 października br. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie będę obecny w Instytucie w okresie 24-26 października (środa-piątek).

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 30 października br. (wtorek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Październik  24-26, 2018

Blaski i cienie zarządzania miastem

W związku z moim udziałem w  wykładzie dr. Rafała Dutkiewicza  Blaski i cienie zarzadzania miastem, który odbędzie się w dniu 23 października (wtorek) o godzinie 12.00 w sali 21 zmieniam godziny dyżuru w tym dniu na 08.30-10.30.

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Październik  17-18, 2018

Renesans miast. Rozwój obszarów miejskich jako wyzwanie polityki spójności

W związku z moim udziałem w Konferencji Renesans miast. Rozwój obszarów miejskich jako wyzwanie dla polityki spójności organizowanej w Zamościu w dniach 17-18 października br. przez Urząd Statystyczny w Lublinie nie będę obecny w Instytucie w okresie 16-18 października (wtorek-czwartek).

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 19 października br. (piątek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Październik  12, 2018

Responsible Urbanization 2018 

W związku z moim udziałem w Międzynarodowej Konferencji Responsible Urbanization organizowanej przez Politechnikę Poznańską dyżur w dniu 12 października 2018r. (piątek) jest odwołany. 

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 19 paździrnika br. (piątek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Październik  11, 2018

Konferencja Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

W związku z moim udziałem w Konferencji Wpływ funduszy unijnych na rozwój lokalny ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych organizowanej przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej  nie będę obecny w Instytucie w dniu 11 października 2018r. (czwartek). 

 
Wrzesień  27, 2018

Posiedzenie Prezydium KPZK PAN 

W związku z moim udziałem w posiedzeniu Prezydium KPZK PAN w dniu 27 września br. nie będę obecny w Instytucie.

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 28 września br. (piątek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Wrzesień  12, 2018

Current Challenges of Local and Regional Development

W dniu 12 września br. uczestniczę w konferencji Current Challenges of Local and Regional Development organizowanej przez Baltic University Programme, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i nie będę obecny w Instytucie.  

 
Lipiec 26 - Sierpień 16, 2018

IGU Pre-conference in Kalamazoo (USA)
IGU Regional Conference in Quebec (Canada)

W dniach 1 - 4 sierpnia w University of Michigan w Kalamazoo uczestniczę w Spotkaniu Przedkonferencyjnym Local and Regional Development Commission of International Geographical Union, a w dniach 6 - 10 sierpnia w Universite Laval uczestniczę w Konferencji Regionalnej International Geographical Union, łącząc swój pobyt w USA i w Kanadzie z kwerendami i konsultacjami naukowymi. 

 
Lipiec  6, 2018

Ostatni dyżur dla studentów przed okresem ćwiczeń terenowych, konferencji i urlopu 

W dniu 6 lipca (piątek), w godzinach 12.00-14.00, odbędzie się ostatni dyżur dla studentów przed okresem ćwiczeń terenowych, konferencji i urlopu.

Zapraszam na kolejne dyżury i konsultacje w okresie wrześniowej sesji poprawkowej. 

ŻYCZĘ UDANYCH WAKACJI !!!

 
Lipiec 3-5 , 2018

Prince2

W związku z moim udziałem w szkoleniu z zakresu Zastosowania metodyki zarządzania projektami Prince2 w procesie prowadzenia zajęć w dniach 3 – 5 lipca będę w Instytucie codziennie ok. 16.00. 

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 6 lipca br. (piątek), o godzinie 12.00. 

Będzie to ostatni dyżur przed okresem konferencyjno-urlopowym. Następny dyżur odbędzie się w dniu 4 września (wtorek), o godzinie 12.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Czerwiec 15 , 2018

Walne Zebranie ERSA - Sekcja Polska 

W związku z moim udziałem w Walnym Zebraniu ERSA - Sekcja Polska organizowanym w Uniwersytecie Łódzkim nie będę obecny w Instytucie w dniu 15 czerwca br.  

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 19 czerwca br. (wtorek), wyjątkowo od godziny 14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Czerwiec 5 - 6, 2018

Jubileusz 60-lecia KPZK PAN

W związku z moim udziałem w Konferencji Jubileuszwej organizowanej w związku 60-leciem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w Jabłonnej nie będę obecny w Instytucie w dniach 5-6 czerwca br.  

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 8 czerwca br. (piątek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Maj  26 - Czerwiec 3, 2018

12th World Congress of the RSAI 

W związku z moim udziałem w 12 Kongresie Regional Science Association International oraz The Regional Science Academy – Advanced Brainstorm Carrefour (ABC) organizowanych w dniach 29 maja – 1 czerwca br. w Goa nie będę obecny w Instytucie do 3 czerwca br. włącznie.  

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 8 czerwca br. (piątek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Maj  23, 2018

Strategia Rozwoju Wielkopolska 2020+

W związku z moim udziałem w Spotkaniu Regionalnym Wielkopolskiego Forum Terytorialnego inaugurującym prace nad Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020+ będę obecny w Instytucie w dniu 23 maja od godziny 16.00. 

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 25 maja br. (piątek), w godzinach 11.30-12.30. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Maj  16 - 18, 2018

Dobre Rządzenie... UE Kraków
Polityki publiczne... UMCS Lublin, RSA - Sekcja Polska

W związku z moim udziałem w Seminarium Dobre Rządzenie organizowanym w dniu 16 maja br. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Konferencji Polityki publiczne - uwarunkowania, dylematy, instrumentarium  organizowanej w dniach 17 - 18 maja br. przez UMCS w Lublinie i Regional Studies Association - Sekcja Polska nie będe obecny w Instytucie do końca tygodnia. 

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 22 maja br. (wtorek), w godzinach 12.00-13.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Kwiecień  18 - 21, 2018

AESOP 13th Heads of School Meeting

W związku z moim udziałem w AESOP 13th Heads of School Meeting odbywającym się w Newcastle Univeristy  nie będę obecny w Instytucie do końca tygodnia.

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 24 kwietnia br. (wtorek), w godzinach 12.00-13.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Kwiecień  12 - 14, 2018

Kongres Geografii Polskiej

W związku z moim udziałem w Kongresie Geografii Polskiej organizowanym w związku z Jubileuszem 100 - lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 100 - lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim nie będę obecny w Instytucie do końca tygodnia.

Zapraszam na najbliższy dyżur w dniu 17 kwietnia br. (wtorek), wyjątkowo w godzinach 13.30-15.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Kwiecień  5, 2018

Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej

W związku z moim udziałem w Konferencji Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej w dniu 5 kwietnia br. nie będę obecny w Instytucie.

Zapraszam na najblizszy dyżur w dniu 6 kwietnia br. (piątek), wyjątkowo w godzinach 16.00-18.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Marzec  14, 2018

Seminarium EUROREG UW

W związku z moim udziałem w seminarium EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 15 marca br. nie będę obecny w Instytucie.

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 16 marca br. (piątek), wyjątkowo w godzinach 17.00-18.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Marzec  5, 2018

Posiedzenie Prezydium KPZK PAN 

W związku z moim udziałem w posiedzeniu Prezydium KPZK PAN w dniu 5 marca br. nie będę obecny w Instytucie.

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 6 marca br. (wtorek), w godzinach 13.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Luty  13 - 22, 2018

Urlop  

W okresie 13-22 lutego 2018r. przebywam na urlopie. 

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 23 lutego br. (piątek), wyjątkowo w godzinach 16.30-18.30. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Luty  2, 2018

Konsultacje w Collegium Polonicum 

W związku z moimi konsultacjami organizacyjnymi z dyrekcją Collegium Polonicum w Słubicach  dyżur w dniu 2 lutego (piątek) nie odbędzie się.

Zapraszam na kolejny dyżur wyjątkowo w dniu 7  lutego br. (środa), w godzinach 13.00-15.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Listopad  15 - 18, 2017

XX Konferencja Ustrońska  

W związku z moim udziałem w XX Konferencji Ustrońskiej - Rozwój lokalny i regionalny - teorie i zastosowanie, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zaplanowane w tym okresie dyżury i konsultacje nie odbędą się.

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 21  listopada br. (wtorek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Październik  23, 2017

Posiedzenie Plenarne KPZK PAN 

W związku z moim udziałem w wyjazdowym posiedzeniu Plenarnym KPZK PAN organizowanym wspólnie z Miastem Krakowem na temat: Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym odbywającym się w Krakowie w dniu 23 października br. nie będę obecny w tym dniu w Instytucie.

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 24  października br. (wtorek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Październik  18 - 21, 2017

NAIRTLS - EnRRICH - University College Cork 

W związku z moim udziałem w dniach 18-21 października br. w wizycie studyjnej w University College Cork, National Academy for Integration of Research, Teaching and Learning (NAIRTLS) zaplanowane w tym okresie dyżury i konsultacje nie odbędą się. 

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 24  października br. (wtorek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Październik  10, 2017

Science Shop - szkolenie w Gułtowach

W związku z moim udziałem w szkoleniu z zakresu koncepcji Science Shop odbywającym się w Gułtowach w dniu 10 października br. dyżur w dniu 10 października br. nie odbędzie się. 

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 13  października br. (piątek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Wrzesień  19 - 20, 2017

Narodowy Kongres Nauki

W związku z moim udziałem w Narodowym Kongresie Nauki odbywającym się w Krakowie w dniach 19-20 września br. dyżur w dniu 19 września br. nie odbędzie się. 

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 22  września br. (piątek), w godzinach 12.00-14.00. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Wrzesien  15, 2017

Spotkanie z J.M Rektorem 

W związku z moim udziałem w spotkaniu z J.M. Rektorem zaplanowanym w dniu 15 września br. o godzinie 12.00 dyżur w tym dniu nie odbędą się.

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Czerwiec  27, 2017

Ostatni dyżur dla studentów przed okresem ćwiczeń terenowych, konferencji i urlopu 

W dniu 27 czerwca (wtorek), wyjątkowo w godzinach 14.00-16.00, odbędzie się ostatni dyżur dla studentów przed okresem ćwiczeń terenowych, konferencji i urlopu.

Zapraszam na kolejne dyżury i konsultacje w okresie wrześniowej sesji poprawkowej. 

ŻYCZĘ UDANYCH WAKACJI !!!

 
Czerwiec  19 - 24, 2017

SUDETY 2017 

W związku z moim udziałem w ćwiczeniach terenowych regionalnych odbywających się w dniach 19 - 24 czerwca w Sudetach dyżury w tym okresie nie odbędą się.

Ze względu na okres zajęć terenowych oraz konferencji kolejny dyżur dla studentów odbędzie się w dniu 27 czerwca br. (wtorek), w godzinach 14.00-16.00. W sprawach nadzwyczajnych proszę o kontakt e-mail. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Czerwiec  13 - 16, 2017

Flows, Spaces, Societies in Central Europe

W zwiazku z moim udziałem w 11-tym Polsko-Czesko-Słowackim Seminarium Geograficznym odbywającym się w dniach 14-16 czerwca w Trenciańskich Teplicach dyżury w okresie 13-16 czerwca nie odbędą się. 

Ze względu na okres zajęć terenowych oraz konferencji kolejny dyżur dla studentów odbędzie się w dniu 27 czerwca br. (wtorek), w godzinach 14.00-16.00. W sprawach nadzwyczajnych proszę o kontakt e-mail. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 

Czerwiec  5 - 10, 2017

Zintegrowane planowanie rozwoju w Gminie Powidz

W zwiazku z moim udziałem w warsztatach z zakresu zintegrowanego planowania rozwoju w Gminie Powidz realizowanych w ramach projektu Geocentrum Doskonałości dyżury w dniach 5 - 10 czerwca są odwołane.

Ze względu na okres zajęć terenowych oraz konferencji kolejny dyżur dla studentów odbędzie się w dniu 27 czerwca br. (wtorek), w godzinach 14.00-16.00. W sprawach nadzwyczajnych proszę o kontakt e-mail. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Czerwiec  2, 2017

Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia

W zwiazku z moim udziałem w Konferencji Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia, organizowanej przez Uniwersytet Łódzki dyżur w dniu 2 czerwca (piątek) nie odbedzie się. 

Ze względu na okres zajęć terenowych oraz konferencji kolejny dyżur dla studentów odbędzie się w dniu 27 czerwca br. (wtorek), w godzinach 14.00-16.00. W sprawach nadzwyczajnych proszę o kontakt e-mail. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Maj  31, 2017

Wizyta studyjna w Ministerstwie Rozwoju 

W zwiazku z moim udziałem w wizycie studyjnej w Ministerstwie Rozwoju, realizowanej w ramach zajęć projektu Geocentrum Doskonałości, nie będę obecny w Instytucie w dniu 31 maja (środa).

Ze względu na okres zajęć terenowych oraz konferencji kolejny dyżur dla studentów odbędzie się w dniu 27 czerwca br. (wtorek), w godzinach 14.00-16.00. W sprawach nadzwyczajnych proszę o kontakt e-mail. 

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 
Maj  26, 2017

Dyżur w dniu 26 maja 

Dyżur w dniu 26 maja (piątek) jest odwołany z powodu badań lekarskich.

Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 30 maja br. (wtorek), w godzinach 12.00-14.00.

Za zaistniałą zmianę przepraszam.  

 

2013 © Paweł Churski
Powered by CouchCMS