Lista wszystkich aktualności

Maj 15-17, 2024

Wyzwania terytorializacji polityki rozwoju - seminarium i warsztaty projektowe Czaplinek 2024 

W dniach 15 - 17 maja 2024 r. współorganizuję seminarium i warsztaty projektowe w Czaplinku, które stanowią okazję do wymiany doświadczeń w ramach projektów dotyczących poszukiwania optymalnego podejścia do terytorializacji procesów rozwojowych i skutecznego programowania interwencji rozwojowej w podejściu zorientowanym terytorialnie. Seminarium i warsztaty odbywają się m.in. w ramach aktywności realizowanych w projekcie TIPERICO.  

Zapraszam na kolejny dyżur dla studentów, który odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) w godzinach 12.00-14.00.     

Za zaistniałe zmiany przepraszam.


Maj 13-14, 2024

Local Trends Sopot 2024 

W dniach 13 - 14 maja uczestniczę w obradach  Samorządowego Kongresu  Finansowego Local Trends odbywającego się w Sopocie. To już kolejna edycja tego wyjątkowo interesującego i inspirującego spotkania samorządowców, biznesu, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli administracji rządowej. 

Samodzielne samorządy w nowej rzeczywistości, czyli Local Trends Sopot 2024  – Samorządowy Kongres Finansowy . - Fundacja RC

Zapraszam na kolejny dyżur dla studentów, który odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) w godzinach 12.00-14.00.     

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

 


Kwiecień 16-20, 2024

American Association of Geographers 2024 Annual Meeting - Honolulu 

W dniach 16 - 20 kwietnia 2024 r. uczestniczę w obradach American Association of Geographers 2024 Annual Meeting odbywającego się w Honolulu. 

W ramach aktywnego udziału w konferencji Zespół, którym kieruje zaprezentuje kolejne wyniki badań wykonanych w ramach  projektu TIPERICO wygłaszając referat pt. The process of development of the inner periphery in Poland in the period of increasing development turbulence - trends and recommendations.

Możliwość prezentacji naszych wyników oraz cenne głosy w dyskusji wykorzystamy w dalszych pracach naszego zespołu projektowego

Zapraszam na kolejny dyżur dla studentów, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek), wyjątkowo w godzinach 13.00-14.00.     

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

2024 AAG Annual Meeting | Byrd Polar and Climate Research Center

2024 AAG Annual Meeting > Taylor & Francis

 
Luty 28, 2024

Debata o przyszłości krajowej polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej  

Wnioski z prac OECD, w tym z raportu Regional Outlook 2023, stanowiły główny temat seminarium nt. zróżnicowań regionalnych w krajach należących do OECD, w którym uczestniczyłem na zaproszenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W spotkaniu uczestniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, a także eksperci, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. 

Podczas spotkania przedstawiciele OECD zaprezentowali wnioski i rekomendacje wynikające z raportu Regional Outlook 2023 – The Longstanding Geography of Inequalities oraz z warsztatów organizowanych przez OECD dotyczących wymiaru terytorialnego (place-based policies for the future)

Seminarium było okazją do dyskusji na temat priorytetów i postulatów w zakresie prowadzonej polityki regionalnej kraju i polityki spójności po 2027 r. oraz stanowiło istotny wkład w kontekście prac nad krajowymi dokumentami strategicznymi w obszarze polityk rozwoju. 

Regional, rural and urban development - OECD

 
Luty 23, 2024

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej    

W dniu 23 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się wydarzenie pn. Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej

Konferencja była okazją do dyskusji nad najpilniejszymi wyzwaniami stawianymi przed regionami w drodze do neutralności klimatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji regionów węglowych. W trakcie tego wydarzenia nastąpiło także uroczyste podpisanie deklaracji Powering Past Coal Alliance (PPCA) w obecności ambasadorów Wielkiej Brytanii oraz Kanady w Polsce, jako przedstawicieli rządów, które zainicjowały koalicję podczas COP23 w 2017 r., w Bonn.  PPCA jest pierwszą i jedyną na świecie koalicją władz krajowych i lokalnych oraz przedsiębiorstw, pracujących razem nad odejściem od wytwarzania energii węglowej. Konferencja była okazją do otwarcia projektu LIFE After Coal PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej. Wielkopolska Wschodnia 2040. 

Na zaproszenie organizatorów miałem przyjemność uczestniczyć w tej konferencji przedstawiając wprowadzenie do dyskusji - zapoznając uczestników z prezentacją pt. "Wyzwania rozwojowe regionów węglowych w warunkach transformacji energetycznej" oraz uczestnicząc w dyskusji panelowej.

W tym miejscu należy podkreślić, że od lat aktywnie wspieram proces transformacji energetycznej, która w największym stopniu w Wielkopolsce dotyczy Wielkopolski Wschodniej. Zespół pracowników Wydziału pod moim kierunkiem przygotował ekspertyzy i diagnozy, które zostały wykorzystane zarówno do sformułowania rekomendacji dotyczących sprawiedliwej transformacji regionów węglowych w Polsce (https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/681326), jak również znalazły zastosowanie w procesie opracowywania Strategii Rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 (https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/uam-zaangazowany-w-opracowanie-strategii-rozwoju-wielkopolski-wschodniej-2040), której przygotowanie  wspierałem jako ekspert naukowy.  Zostałem również zaproszony do POLICYLAB projektu LIFE After Coal PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej. Wielkopolska Wschodnia 2040.

Relacja z tego wydarzenia dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/7XkbJMIA9dE

LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej  Wielkopolska Wschodnia 2040 - Konin. Tu płynie energia

 
Listopad 21-22, 2023

Konferencja Obszary wiejskie: przemiany - procesy - wyzwania rozwojowe    

W dniach 21-22 listopada 2023 roku uczestniczyłem w Konferencji Obszary wiejskie: przemiany - procesy - wyzwania rozwojowe zorganizowanej przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN poświęconej pamięci prof. Konrada Czapiewskiego. 

W ramach aktywnego udziału w konferencji Zespół, którym kieruje zaprezentował wyniki badań dotyczących relacji między wewnętrznymi peryferiami a obszarami wiejskimi w Polsce, które zostały zrealizowane w ramach  projektu TIPERICO wygłaszając referat pt. Wewnętrzne peryferia w świetle wybranych klasyfikacji obszarów wiejskich.  Możliwość prezentacji naszych wyników oraz cenne głosy w dyskusji wykorzystamy w dalszych pracach naszego zespołu projektowego.  

Zapraszam na kolejny dyżur dla studentów, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) w godzinach 12.00-14.00.     

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PANObszary wiejskie: przemiany - procesy - wyzwania rozwojowe

 

Listopad 9, 2023

Regionalne Forum Terytorialne w Olsztynie   

W dniu 9 listopada br., na zaproszenie organizatorów, miałem okazję moderować spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego w Olsztynie. Temat dyskusji strategicznej określono jako Warmia i Mazury przyjazne społeczeństwu w dobie zmian demograficznych. Była to pierwsza dyskusja strategiczna z cyklu debat Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego "Warmia i Mazury przyszłości - wizja 2050. Na jakich przewagach budować siłę regionu?" Przyjęta formuła urzeczywistnia ideę partycypacji społecznej w procesie programowania strategicznego na poziomie regionalnym. Kolejne posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego będą miały formę debat skoncentrowanych na wizji rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2050 roku. W ten sposób zidentyfikowane zostaną wyzwania jakie czekają region w przyszłości. 

Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne - Strategia rozwoju  społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne - Strategia rozwoju  społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030
 
Październik 22-24, 2023

POLREG 2023   

W dniach 22-24 października 2023 roku uczestniczę w III Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych - POLREG 2023 organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W ramach aktywnego udziału w konferencji Zespół, którym kieruje zaprezentuje wyniki badań dotyczących wewnętrznych peryferii w Polsce, które zostały zrealizowane w ramach  projektu TIPERICO wygłaszając referat pt. Rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych w wewnętrznych peryferiach w turbulentnych czasach. Możliwość prezentacji naszych wyników oraz cenne głosy w dyskusji wykorzystamy w dalszych pracach naszego zespołu projektowego.  

Konferencja będzie również okazją do podzielenia się doświadczeniami związanymi z badaniami procesu sprawiedliwej transformacji w Polsce. W tym zakresie zespół Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych, którym kieruje, zaprezentują zakres i wyniki badań zrealizowanych w tym zakresie w Wielkopolsce Wschodniej.