Lista prowadzonych zajęć

Podstawy geografii

Kierunek studiów:
Geografia, Geoinformacja
Rok studiów: I
Semestr: I
Liczba godzin: 10h/15h (studia stacjonarne) i 7,5h (studia niestacjonarne)
(1/2 wykładu – druga część dotyczy geografii fizycznej)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

UWAGA: Materiały do zajęć udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Prezentacje z zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych

Region, regionalizacja, rozwój regionalny

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: III
Semestr: V
Liczba godzin: 30h (studia stacjonarne) i 20h (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

UWAGA: Materiały do zajęć udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Polityka regionalna Polski i UE

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: I, II, studia II-stopnia
Semestr: I/II
Liczba godzin: 30h (studia stacjonarne) i 15h (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

UWAGA: Materiały do zajęć udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Rozwój regionalny i polityka regionalna

Kierunek studiów:
Geografia
Specjalność: Geografia społeczno-ekonomiczna
Rok studiów: II, studia II-stopnia
Semestr: III
Liczba godzin: 30h (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia:  zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

UWAGA: Materiały do zajęć udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Integracja europejska

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna, Geografia
Rok studiów: II, III 
Semestr: III/V/VI
Liczba godzin: 30h/15h (studia stacjonarne) i 15h (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: podstawowy

Więcej informacji

UWAGA: Materiały do zajęć udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Polska w Unii Europejskiej - konsekwencje integracji

Kierunek studiów:
Zintegrowane Planowanie Rozwoju
Rok studiów: II
Semestr: III
Liczba godzin: 10 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: podstawowy

Więcej informacji

UWAGA: Materiały do zajęć udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Programy i fundusze europejskie

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: III
Semestr: V
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne) 
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

UWAGA: Materiały do zajęć udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Podstawy Zintegrowanego Planowania Rozwoju

Kierunek studiów:
Zintegrowane Planowanie Rozwoju
Rok studiów: I
Semestr: I
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne) i 6 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

UWAGA: Materiały do zajęć udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Model Zintegrowanego Planowania Rozwoju w Polsce

Kierunek studiów:
Zintegrowane Planowanie Rozwoju
Rok studiów: II
Semestr: IV
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne) i 6 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

UWAGA: Materiały do zajęć udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Zarządzanie projektami i finansowanie ich...

Kierunek studiów:
Gospodarka przestrzenna, Zintegrowane Planowanie Rozwoju, Geografia, Turystyka i Rekreacja, Geologia, Geodezja i Kartografia
Rok studiów: II-III, studia I-stopnia, I-II, studia II-stopnia
Semestr: IV/VI/II
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne) i 10 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład i ćwiczenia 
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie na podstawie zespołowej pracy semestralnej 
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: fakultatywny
Poziom specjalizacji: kierunkowy


Więcej informacji

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

UWAGA: Materiały do prac w grupach warsztatowych udostępniane są na kanale grupy zajęciowej w programie  MS TEAMS

Ćwiczenia regionalne-kompleksowe

Kierunek studiów:
Geografia
Rok studiów: II, studia I- stopnia
Semestr: IV
Liczba godzin: 48 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: ćwiczenia
Rodzaj (forma) zaliczenia: opracowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

PROGRAM ĆWICZEŃ REGIONALNYCH POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 2020

PROGRAM ĆWICZEŃ REGIONALNYCH SUDETY 2019

 

Seminarium magisterskie

Kierunek studiów:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GEOGRAFIA, ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU 

• Rola środków pomocowych w finansowaniu zadań samorządu terytorialnego
• Efektywność polityki strukturalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
• Regionalne zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Europy w układzie państw lub kontynentu (różne wymiary)
• Czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce
• Wyzwania ograniczania i adaptacji do zmian klimatu w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego
•  Rewitalizacja
• Specjalizacja regionalna 
• Tematy zaproponowane przez Magistrantów Rok studiów: I i II rok, studia II-stopnia
semestr: II-IV
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne)/semestr i 10 (studia niestacjonarne)/semestr
Status przedmiotu: obowiązkowy, obowiązują zapisy do grup seminaryjnych

Więcej informacji


Zasady redakcji pracy magisterskiej

Problematyka egzaminu magisterskiego dla GP

Problematyka egzaminu magisterskiego dla GP-RR

Seminarium doktoranckie

Kierunek studiów:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GEOGRAFIA
Rok studiów: studia III stopnia
Rodzaj zajęć: seminarium
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie na podstawie postępów w realizacji pracy, egzaminy doktorski, publiczna obrona pracy doktorskiej
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązuje postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej UAM w Poznaniu 

Więcej informacji

Zajęcia dla doktorantów:


ZASADY PLANOWANIA ZINTEGROWANEGO W PERSPEKTYWIE UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Kierunek studiów:

Studia Doktoranckie 
Rok studiów: studia III- stopnia
Semestr: IV
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: esej/egzamin ustny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

ARCHIWUMSylabusy z niekontynuowanych zajęć dydaktycznych

 

 


2013 © Paweł Churski
Powered by CouchCMS